Hoveddel Side topp

Erling Stordahl (1923 - 1994)

Fødselsdag
 Født 1.august 1923 på Berg i Østfold.


Dødsdag
Døde 31. oktober 1994. Bisatt på Statens bekostning. Begravet på sin egen
gård, Storedal

Gift
Giftet seg med Anna Windingstad i september 1953, etter å ha kjent henne siden 1944.

Utdanning
Eksamen fra videregående skole i 1943.
Avsluttet sine musikk-studier med organisteksamen i 1947.

Bosted
Bodde flere steder i Østfold til han som odelsgutt tok over Storedal gård i Skjeberg i 1957.
Erling og Anna var de første fastboende på Beitostølen da de flyttet inn i det nybygde Bamseli i 1953.

Om synshemningen
Erling var født med grønn stær. Han fjernet det ene øyet da han var 6 år, og det andre når han var 13 år.
Han begynte på Dalen blindeskole i Trondheim som 13-åring.
Han sier selv at han husker han var ca 12 år da han for første gang bevisst lærte å se motgangen med synet som noe positivt og givende. Senere i livet ble dette hans ledesnor.
”Om jeg hadde 3 ønsker, ville det å få synet tilbake ikke være ett av dem”.
I sin selvbiografi skrev han: ”Jeg føler meg overbevist om at synstapet har gitt mitt liv en dypere mening og et større og rikere innhold enn det ellers ville fått.”

Noe av hans livsfilosofi
”Det er en av de hemmelige lover i livet at livsgleden er proporsjonal med de
anstrengelser det koster”
”Bygg din kropp og se med tankene” (Valgspråk for Ridderrennet)
”En ode til lyset” skrev han som 13-åring. Han kaller dette sin personlige livsfilosofi; ”Det er bare i mørket at stjernene kan ses

--------
“I have a firm belief, we are all week, and therefore we need each other.
Therein lies the source of light”
-----------


”Å være normal er ikke et uttrykk for noe som er riktig, men noe som er vanlig”.

Musiker og kulturarbeider

Han ble norgesmester på trekkspill som 15-åring.
Turnerte som musiker og foredragsholder sammen med sangeren og
humoristen Gunnar Engedahl i 20 år. Holdt ca. 5000 konserter med
trekkspill og sang i Norge, samt i Danmark, Sverige, England (bl.a. i Covent
Garden), Belgia, Nederland, USA, Japan og Kina.
Storslageren ”Minnenes melodi” ble første gang fremført
Han skrev dramaet om kong Magnus den blinde; ”Fra mørke til lys” i 1970.
Det ble laget for Storedal friluftsteater og ble spilt inn av Radioteateret

Idrettsmannen / Ridderrennet / Helsesporten
Han besteg Galdhøpiggen og gikk over Besseggen------!
Han hoppet i fallskjerm som 71-åring!
Erling ”oppdaget” weaselsporet i 1961
Det første nordiske skikurs ble arrangert i 1962
Det første Ridderrennet ble arrangert i 1964
Knut Hauge skrev ”Riddarspranget”.
Røde Fjær-aksjonen i 1966.
Beitostølen helsesportsenter ble åpnet 7. november 1970.
Daværende helsedirektør Karl Evang betegnet BHSS som ”den største
medisinske nyvinning i Norge på 50 år”. Han var også mannen bak ”Ide- og
funksjonsplan for helsesportsenteret” En plan som er gyldig også i dag
En av initiativtakerne til Rauland Attføringssenter
En av initiativtakerne til Valnesfjord Helsesportsenter (1982)
”Ski for Light” (Ridderrennet i USA) avholdt for første gang i Breckenridge,
Colorado i 1975.
Det første canadiske ”Ski for Light” ble avholdt i Castlegar, British Columbia
i 1978.
The first Norwegian-Japanese ski festival for visually impaired i Sapporo og
Asahikawa I 1982.
Skifestival i Bulgaria 1986.
Initiativtaker til opprettelsen av Vinland National Centre i Minnesota
Samarbeid med Kina, og spesielt China Rehabilitation and Research Centre
for Disabled
Inspirator for Laski-senteret for synshemmede i Polen, bl.a. sammen med
kardinal Glemp
Satte i gang ridekurs for synshemmede på Starum 1963.
Det første ride – og botaniseringskurs på Beitostølen 1964.
Han så bedre enn noen hestens evner som terapeut og pedagog.
Ridderlekene 1980 - 1986
Ridderrittet 1976 -
Barnas Riddruke 1983 -
Konferanser
Konferanser i tiknytning til Ridderrennet:
- Ekspertkonferanse for forskere fra 15 land; Det fysiologiske grunnlag for fysisk aktivitet og trening ved lidelser i hjerte-kar-systemet, og fysisk trening av handikappede 1966. (Foredragene publisert i boken ”Physical Activity in Health ad Disease, Universitetsforlaget 1966)
- Tverrfaglig symposium; Naturen og det moderne menneske 1967. (Foredragene er samlet i boka Naturen og det moderne menneske, Universitetsforlaget 1970)
- Ekspertkonferansen ”Focus on the potential” 1993. (Foredrag gjengitt i egen rapport utgitt av Helse- og Sosial departementet)
- Seminar med støtte fra SHD: Et riddersprang; Fra behandling til egenaktivitet. Kombinert med årsmøte i Fysikalsk-medisinsk forening 2003
- ”Hånd i hånd med naturen” i forbindelse med FN’s International Youth Year 1985 (100 deltakere fra 19 land)
- BHSS vertskap for det 10. verdensomspennede International Symposium on Adapted Physical Activity (300 deltakere fra hele verden).

Storedalanlegget

Erling opprettet en arbeidsgruppe i 1964 for å planlegge Storedal
kultursenter. Senteret ble åpnet av kronprins Harald i 1970. Studiehagen
(tilpasset blinde), friluftsteateret og den unike lydskulpturen til Arnold
Haukeland med musikk av Arne Nordheim står ferdig. Erling rakk ikke å
realisere alle planene der.
Et kulturhus sto ferdig i 2002, og driften er nå i stadig utvikling.

Bøker om Erling og hans liv
- Selvbiografien ”Stien over fjellet”, Aschehoug 1957, skrev han når han var 34 år.
- Otto Johansen: ”Ridderspranget”- Erling Stordahl og hans verden, Gyldendal 1972.
- Børre Aa Lund: Beitostølen. Cappelen 1978.

Utmerkelser
Ridder av den kongelige St Olavs orden 1967
Per Gynt-statuetten 1975
Utmerkelse fra Lions International 1975
Paul Harrison Award fra Rotary International 1979
Norsk Kulturråds ærespris 1981
Høyeste utmerkelse fra Norges Skiforbund 1982
UNESCO’s utmerkelse for distinguished services to physical education and sport 1982
Lion’s Melvin Jones Fellow utmerkelse 1992
Utnevnt til den første æresdoktor ved Norges Idrettshøgskole 1993
Kommandør av den kongeligs St.Olavs orden 1994

Eksempler på noen Erling har møtt
Audiens hos Paven, Johannes Paul II, 1985
H.M. Kong Harald V er Ridderrennets høye beskytter
Erling og Erik Bye var æresgjester i Pentagon
Prince Tomohito of Misaka, Japan
Deng Pu Fang (sønn av Deng Xiaoping), Kina
Alle av norske kongelige, embedsmenn, drosjesjåfører, narkomane m.v.
--en uendelig rekke av andre prominenser--

 

 

Satt sammen av;

Inge Morisbak,
Beitostølen Helsesportssenter, 2953 Beitostølen.
inge.morisbak@bhss.no
Tlf. 97 53 10 97

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn