Hoveddel Side topp

Formål

Foreningen Ridderrennet er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon, der enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer.

Arrangementene skal synliggjøre alle de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet over for befolkningen, media og beslutningstakere og senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp.

 

Verdier

 Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.
Arrangementene skal preges av frivillighet, respekt, solidaritet og profesjonalitet.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn