Hoveddel Side topp

Erling Stordahl og historien om Ridderrennet

Erling Stordahl

 

Ridderrennets grunnlegger Erling Stordahl, som selv var blind, forteller «…en dag skjedde det noe som kom til å bli avgjørende for den videre utvikling når det gjaldt skiløping for synshemmede. I 1961 foretok det Norske Forsvar en øvelse i weaselkjøring i områdene rundt Beitostølen. Disse beltegående kjøretøyene laget 15 cm. dype spor i snøen med en bredde på ca. 40. cm. Jeg prøvde et slikt spor og opplevde det store eventyret at jeg kunne utfolde meg fritt uten å være redd for å støte mot noe. Jeg fikk en sterk følelse av både fysisk og psykisk frigjøring. Dette weaselsporet ga meg noe av synet tilbake. Min første tanke var å dele denne opplevelsen med mine blinde venner…»

Det første Ridderrennet i 1964

 

Erling Stordahl forteller videre : «for at Ridderrennet i det hele tatt skulle kunne gjennomføres var vi avhengig av forsvarets støtte. Fylkesmann Nils Handal og jeg kontaktet daværende hærsjef, generaløytnant Paal Frisvold. Hærsjefen stilte seg meget positivt til dette dristige og nye fremstøtet innenfor skisporten i Norge. Hærsjefen delegerte gjennomføringen til DKØ under ledelse av generalmajor Åge Pran.

Det første historiske møtet med forsvaret ble avholdt på Aker gård ved Hamar. Her presenterte vi Ridderrennets behov for nødvendige ressurser fra forsvarets side. Forsvaret skulle ha ansvaret for transport fra Beitostølen til Valdresflya. Hærens skole for Sambandstjenesten under ledelse av oberst Langås påtok seg ansvaret for den nødvendige sambands- og sikringstjeneste. Kaptein Sverre Kilde ble utpekt til å koordinere de militære mannskaper i forbindelse med gjennomføringen av Ridderrennet. Det Norges Forsvar stilte nærmere 100 offiserer og menige til rådighet samt en rekke weaseler, inkludert det nødvendige utstyre i forbindelse med sambands- og sikringstjenesten.» Og slik var forsvarets medvirkning til at det første Ridderrennet ble til – søndag 12.april 1964.

Erling Stordahl

 

Milepæler

 

 • Det første skikurset for blinde, på Beitostølen (1962)
 • Det første Ridderrennet (1964)
 • Ridderstafetten – 1300 km (1966)
 • Lions Røde Fjær-aksjon for Beitostølen Helsesportsenter (1966)
 • Rennet utvides til Ridderuka (1968)
 • Nordisk mesterskap på ski for blinde og svaksynte (1969)
 • Første Ridderrenn i utlandet, i Jugoslavia (1969)
 • Flere internasjonale konferanser og seminarer under Ridderuka
 • Skiskyting for blinde, kjelkeslalåm for bevegelseshemmede innføres (1970)
 • Starten på Ridderrennet flyttes fra Valdresflye til Garli (1970)
 • Beitostølen Helsesportsenter åpnes (1970)
 • Ridderrennets venner stiftes (1971)
 • Første Ridderrenn i USA, «Ski for light» (1975), og i Canada (1978)
 • Kong Olav, kronprins Harald og kronprinsesse Sonja stiller opp flere år
 • Den første Barnas Ridderuke (1983)
 • Første Ridderrenn i Japan (1982) og i Bulgaria (1986)
 • Det 25. Ridderrenn feires med festaften i Oslo Konserthus (1988)
 • Kong Harald V overtar som Ridderrennets høye beskytter (1992)
 • Både Kongen og Dronningen er til stede ved det 30. Ridderrennet (1993)
 • FN-seminar under Ridderuka, med delegater fra 30 land (1993)
 • Ungdomsgruppe etableres
 • Fakkelstafetten før de Paralympiske vinterleker på Lillehammer (1994)
 • Erling Stordahl dør (1994)
 • Erling Stordahls Ærespris og Supercup innføres (1995)
 • Lyskapellet ved Beitostølen Helseportsenter vigsles (2000)
 • World Cup-finalen for funksjonshemmede lagt til Ridderuka (2003)
 • Beitostølen Helsesportsenter er 40 år, Lyskapellet 10 år (2010)
 • Prinsesse Märtha Louise overtar som Ridderrennet høye beskytter (2011)
 • Det 50. Ridderrennet avvikles 13. april 2013
 • Fødselsdag
  Født 1.august 1923 på Berg i Østfold.


  Dødsdag
  Døde 31. oktober 1994. Bisatt på Statens bekostning. Begravet på sin egen
  gård, Storedal

  Gift
  Giftet seg med Anna Windingstad i september 1953, etter å ha kjent henne siden 1944.

  Utdanning 
  Eksamen fra videregående skole i 1943.
  Avsluttet sine musikk-studier med organisteksamen i 1947.

  Bosted 
  Bodde flere steder i Østfold til han som odelsgutt tok over Storedal gård i Skjeberg i 1957.
  Erling og Anna var de første fastboende på Beitostølen da de flyttet inn i det nybygde Bamseli i 1953.

  Om synshemningen
  Erling var født med grønn stær. Han fjernet det ene øyet da han var 6 år, og det andre når han var 13 år.
  Han begynte på Dalen blindeskole i Trondheim som 13-åring.
  Han sier selv at han husker han var ca 12 år da han for første gang bevisst lærte å se motgangen med synet som noe positivt og givende. Senere i livet ble dette hans ledesnor.
  ”Om jeg hadde 3 ønsker, ville det å få synet tilbake ikke være ett av dem”.
  I sin selvbiografi skrev han: ”Jeg føler meg overbevist om at synstapet har gitt mitt liv en dypere mening og et større og rikere innhold enn det ellers ville fått.”

  Noe av hans livsfilosofi
  ”Det er en av de hemmelige lover i livet at livsgleden er proporsjonal med de
  anstrengelser det koster”
  ”Bygg din kropp og se med tankene” (Valgspråk for Ridderrennet)
  ”En ode til lyset” skrev han som 13-åring. Han kaller dette sin personlige livsfilosofi; ”Det er bare i mørket at stjernene kan ses

  --------
  “I have a firm belief, we are all week, and therefore we need each other.
  Therein lies the source of light”
  -----------


  ”Å være normal er ikke et uttrykk for noe som er riktig, men noe som er vanlig”.

  Musiker og kulturarbeider

  Han ble norgesmester på trekkspill som 15-åring.
  Turnerte som musiker og foredragsholder sammen med sangeren og
  humoristen Gunnar Engedahl i 20 år. Holdt ca. 5000 konserter med
  trekkspill og sang i Norge, samt i Danmark, Sverige, England (bl.a. i Covent
  Garden), Belgia, Nederland, USA, Japan og Kina.
  Storslageren ”Minnenes melodi” ble første gang fremført
  Han skrev dramaet om kong Magnus den blinde; ”Fra mørke til lys” i 1970.
  Det ble laget for Storedal friluftsteater og ble spilt inn av Radioteateret

  Idrettsmannen / Ridderrennet / Helsesporten
  Han besteg Galdhøpiggen og gikk over Besseggen------!
  Han hoppet i fallskjerm som 71-åring!
  Erling ”oppdaget” weaselsporet i 1961
  Det første nordiske skikurs ble arrangert i 1962
  Det første Ridderrennet ble arrangert i 1964
  Knut Hauge skrev ”Riddarspranget”.
  Røde Fjær-aksjonen i 1966.
  Beitostølen helsesportsenter ble åpnet 7. november 1970.
  Daværende helsedirektør Karl Evang betegnet BHSS som ”den største
  medisinske nyvinning i Norge på 50 år”. Han var også mannen bak ”Ide- og 
  funksjonsplan for helsesportsenteret” En plan som er gyldig også i dag
  En av initiativtakerne til Rauland Attføringssenter
  En av initiativtakerne til Valnesfjord Helsesportsenter (1982)
  ”Ski for Light” (Ridderrennet i USA) avholdt for første gang i Breckenridge,
  Colorado i 1975.
  Det første canadiske ”Ski for Light” ble avholdt i Castlegar, British Columbia
  i 1978.
  The first Norwegian-Japanese ski festival for visually impaired i Sapporo og
  Asahikawa I 1982.
  Skifestival i Bulgaria 1986.
  Initiativtaker til opprettelsen av Vinland National Centre i Minnesota
  Samarbeid med Kina, og spesielt China Rehabilitation and Research Centre
  for Disabled
  Inspirator for Laski-senteret for synshemmede i Polen, bl.a. sammen med
  kardinal Glemp
  Satte i gang ridekurs for synshemmede på Starum 1963.
  Det første ride – og botaniseringskurs på Beitostølen 1964.
  Han så bedre enn noen hestens evner som terapeut og pedagog.
  Ridderlekene 1980 - 1986
  Ridderrittet 1976 -
  Barnas Riddruke 1983 -

 • Konferanser 
  Konferanser i tiknytning til Ridderrennet:
  - Ekspertkonferanse for forskere fra 15 land; Det fysiologiske grunnlag for fysisk aktivitet og trening ved lidelser i hjerte-kar-systemet, og fysisk trening av handikappede 1966. (Foredragene publisert i boken ”Physical Activity in Health ad Disease, Universitetsforlaget 1966)
  - Tverrfaglig symposium; Naturen og det moderne menneske 1967. (Foredragene er samlet i boka Naturen og det moderne menneske, Universitetsforlaget 1970)
  - Ekspertkonferansen ”Focus on the potential” 1993. (Foredrag gjengitt i egen rapport utgitt av Helse- og Sosial departementet)
  - Seminar med støtte fra SHD: Et riddersprang; Fra behandling til egenaktivitet. Kombinert med årsmøte i Fysikalsk-medisinsk forening 2003
  - ”Hånd i hånd med naturen” i forbindelse med FN’s International Youth Year 1985 (100 deltakere fra 19 land)
  - BHSS vertskap for det 10. verdensomspennede International Symposium on Adapted Physical Activity (300 deltakere fra hele verden).

  Storedalanlegget

  Erling opprettet en arbeidsgruppe i 1964 for å planlegge Storedal
  kultursenter. Senteret ble åpnet av kronprins Harald i 1970. Studiehagen
  (tilpasset blinde), friluftsteateret og den unike lydskulpturen til Arnold
  Haukeland med musikk av Arne Nordheim står ferdig. Erling rakk ikke å
  realisere alle planene der.
  Et kulturhus sto ferdig i 2002, og driften er nå i stadig utvikling.

  Bøker om Erling og hans liv
  - Selvbiografien ”Stien over fjellet”, Aschehoug 1957, skrev han når han var 34 år.
  - Otto Johansen: ”Ridderspranget”- Erling Stordahl og hans verden, Gyldendal 1972.
  - Børre Aa Lund: Beitostølen. Cappelen 1978.

  Utmerkelser 
  Ridder av den kongelige St Olavs orden 1967
  Per Gynt-statuetten 1975
  Utmerkelse fra Lions International 1975
  Paul Harrison Award fra Rotary International 1979
  Norsk Kulturråds ærespris 1981
  Høyeste utmerkelse fra Norges Skiforbund 1982
  UNESCO’s utmerkelse for distinguished services to physical education and sport 1982
  Lion’s Melvin Jones Fellow utmerkelse 1992
  Utnevnt til den første æresdoktor ved Norges Idrettshøgskole 1993
  Kommandør av den kongeligs St.Olavs orden 1994

  Eksempler på noen Erling har møtt
  Audiens hos Paven, Johannes Paul II, 1985
  H.M. Kong Harald V er Ridderrennets høye beskytter
  Erling og Erik Bye var æresgjester i Pentagon
  Prince Tomohito of Misaka, Japan
  Deng Pu Fang (sønn av Deng Xiaoping), Kina
  Alle av norske kongelige, embedsmenn, drosjesjåfører, narkomane m.v.
  --en uendelig rekke av andre prominenser--

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn