Hoveddel Side topp

Covid-19 tiltak

Sikkerheten og tryggheten til våre deltager og instruktører er alltid i fokus. Som følge av koronasituasjonen er det både behov for og et ønske fra vår side å gjennomføre en camp som tilfredsstiller krav fra myndighetene og ivaretar våre deltakere på en god måte. Våre smittevernstiltak er godkjent av ansvarlig for smittevern ved Beitostølen Helsesportssenter (BHSS) og blir ivaretatt av Kjell Vidar Røyne som smittevernsansvarlig og leder av camp.

Deltakere

Det settes en maksantall på 10 deltakere med maks 4 personer i hver lavo. Vi ber personer i risikogruppen om å følge rådene fra Folkehelseinstitutttet; https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/?term=&h=1

Instruktører til tilknytning til campen vil være faste, og maks 10 personer totalt. Andre vil ikke tilgang til camp. 

Før camp

For å delta på camp må du være helt frisk.
Personer med forkjølelsessymtomer eller annen sykdom må bli hjemme. Dette fylles ut i egenerklæring ved ankomst.

For å delta kan du ikke ha vært utenfor Norge de siste 14 dagene før Riddercamp. Det vil si at du må ha oppholdt deg i Norge i hele perioden fra 11. august til campen starter. Under Camp
Hver deltaker får utlevert en egen håndinfeksjon ved ankomst. Denne brukes hyppig og som et alternativ til håndvask. Det vil i tillegg være dispensere med håndinfeksjon tilgjengelig ved toaletter og ved hovedlavo. 

Gruppen deles opp i kohorter som vil være de som er sammen under hele oppholdet. Det vil si at alle deltakere deles opp i faste grupper som er sammen på aktivitet, bor sammen og spiser ved felles bord. 


Hold avstand, og meld i fra
Vask alltid hender før og etter måltid, og før og etter aktivitetet.
Vi oppforder alle til å holde minst 1 meters avstand til hverandre.

Ved hoste som skyldes allergi, snu deg vekk og host i albuen.

Kjenner du et snev av usikkerhet på formen under opphold så gi umiddelbart beskjed til leder av camp som avgjør tiltak. 

Under måltider

Vi inntar alle måltider utendørs rundt bålet. Vi har en hovedlavvo til bruk hvis det skulle bli dårlig vær. 
Måltider lages og serveres av campleder og fast hjelper. Vi bruker engangsservice til alle måltider. Alle flater vaskes før og etter måltid. Vi spiser felles måltid, men kohortene sitter sammen ved bordet. 

Tips
Vi ber alle om å sette seg inn i FHI sine råd til håndhygiene. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/?term=&h=1
 
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn