Hoveddel Side topp

 
Innkalling
 
Vi inviterer medlemmene i foreningen til generalforsamling 2020.
Tid: mandag 23. mars kl 14:00 
Sted: Radisson Blu, Beitostølen
Husk legitimasjon
 
Ridderrennet – Generalforsamlingsdokumenter 2020 vil legges ut 9. mars iht. vedtekter
 
 
Dagsorden
 
1. Konstituering
2. Styrets årsberetning 2019
3. Regnskap Q4 2018 og 2019
4. Revisors beretning Q42018 og 2019
5. Planer og budsjett 2020
5.1 Plan for budsjettet 2020
5.2 Budsjett 2020
6. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2021
7. Innkomne forslag
7.1 Forslag som ikke angår vedtektene
7.2 Forslag som angår dagens vedtekter
8. Valg
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn