Hoveddel Side topp

Klassifisering

Den internasjonale Paralympiske komiteen (IPC) har laget et velprøvd og fungerende klassifiseringssystem. Dette fungerer slik at vi kan sammenligne prestasjonene blant synshemmede, stående-, og sittende bevegelseshemmede. I idrettskonkurranser er fair play og rettferdighet viktige prinsipper.
  
Under Ridderuka 2016 innførte vi IPC sitt klassifiseringssystem i langrenn og skiskyting. I alpint og snowboard har klassifiseringssystemet allerede vært i bruk noen år.
 
Det er et krav til en minste funksjonshemning for å bli klassifisert (minste handicap), synshemmede klassifiseres som B1-B3 og bevegelseshemmede som LW2-12. Mange av deltagerne våre er allerede klassifisert. Disse deltagerne trenger derfor ikke å klassifisere seg på nytt, dersom det ikke er spesielle grunner til dette som endringer i funksjonsnedsettelse mm.
 
Er du ikke klassifisert ønsker vi at du skal igjennom en klassifisering. Det er kun et krav om klassifisering dersom du ønsker å gå i konkurranseklassene for bevegelseshemmede. 
 

Usikker på om du er klassifisert?

Er du usikker på om du er klassifisert eller usikker på hvilken klasse du er klassifisert i, så kan du sjekke Masterliste 2019 (Norges Skiforbund) for klassifiserte utøvere

Dersom du er klassifisert tidligere, men ikke finner navnet ditt på masterlista, kan du kontakte oss på mail@ridderrennet.no.

 

Du som skal klassifiseres

De deltagerne med en bevegelseshemming, og som ønsker å gå i konkurranseklassen må være klassifisert. Dersom du ikke er klassifisert hos oss vil du kun gå i  åpen klasse. Det er derfor viktig at du velger at du ønsker å klassifiseres i påmeldingen.

Klassifiseringen gjennomføres på Hotell Radisson Blu i løpet av den første delen av Ridderuka (søn-ons) av utdannede klassifisører (leger, fysioterapeuter mm.). 

I konkurranseklassene for synshemmede er IPC klassifiseringen, som et prøveprosjekt, kuttet ut. Her vil det være en svaksynt klasse og en klasse for blind (med krav om å gå med blindebriller) slik det var før 2016.

For synshemmede som likevel ønsker å klassifisere seg, er det mulig å forhåndsklassifiseres i Oslo. Ta kontakt på epost til anne.kroken@skiforbundet.no

Alle deltakere som ikke er klassifisert melder seg på Ridderrennet på vanlig måte. Du settes i riktig klasse etter at du er klassifisert på Beitostølen. Klassifiseringen er gratis og gir deg et klassifiseringskort for hvilken klasse du  tilhører. De fleste deltagere behøver kun å klassifiseres en gang. Det er kun deltagere som har en syns- eller bevegelseshemming som enten forverres eller forbedres som må re-klassifiseres senere år. Noen deltagere vil ikke kunne klassifiseres, disse vil da delta i klassen «Åpen klasse bevegelseshemmede» eller klassen for «Åpen klasse svaksynte». 

Du kan lese mer om IPC’s klassifiseringsregler i Laymen`s Guide to Classification

 

Dokumentasjon


Alle utøvere må i forkant av selve klassifiseringen innhente info fra sin lege/spesialist. Denne informasjonen skal brukes til å gi klassifisørene  best mulig  informasjon om den enkeltes funksjonshemming. 

Dokumentasjon for synshemmede:


For å bli klassifisert så riktig som mulig er det viktig at du som skal klassifiseres har med deg dokumentasjon når du kommer til Beitostølen.

Er det lenge siden du er undersøkt og synet ditt har blitt dårligere siden siste test, bør du ta en ny test for at klassifiseringene skal bli så riktig som mulig.

Dette gjelder både visus (skarpsynet) og synsfeltet.

Dokumentasjon som bør medbringes:

1. Diagnose

2. Alle bør ha målt visus før de kommer til Beitostølen. Be øyelegen din om kopi av siste undersøkelse som er gjort.

3. Dersom du bruker briller – ta med brilleseddel.

4. Dersom du har en sykdom som påvirker synsfeltet ditt, ønsker vi at du har med en utskrift av undersøkelse som viser dette. (Goldman undersøkelse eller annen synsfelt test som er gjort hos øyelege/optiker.) Helst Goldman test, og den bør være utført med standard objektstørrelse 3 og lysintensitet 4. Gi beskjed om det til den som utfører testen.

Skjema for synshemmede

 

Dokumentasjon fra bevegelsehemmede:

Alle bevegelseshemmede må ha med bekreftelse/dokumentasjon på funkjsonshemmingen sin. Dokumentasjon fra spesialist er å foretrekke.

Alle bevegelseshemmede må også fylle ut dette skjemaet før de kommer:

Skjema for bevegelseshemmede


Storslalåm dame/herre

Synshemmede:

B1-B3*

Stående:

LW2-LW9*

Sittende:

LW10-LW12*

*For utfyllende info om klassene i alpint.

Snowboard

 

Klasser:

Benklasse LL1 – tilsvarer funksjonstap amputasjon gjennom kneet eller over

Benklasse LL2 – tilsvarer funksjonstap amputasjon under kneet eller under

Åpen klasse

Pga endringer i klassene, må alle som har blitt klassifisert tidligere og som tror de kvalifiserer til LL1, klassifiseres på nytt. 

 

Langrenn og skiskyting

 

Klasser:

1. Blind (B1) 

2. Svaksynt (B2, B3)

3. Bevegelseshemmet stående (LW2-9)

4. Bevegelseshemmet sittende (LW10-12) 

5. Åpen klasse bevegelseshemmede

6. Åpen klasse synshemmede 

 

Innen disse 5 hovedklassene deles deltagerne inn etter kjønn og i følgende aldersklasser:

11-12 år og  13-14 år (kun Ridderrennet),

15-16 år,

junior (17-20 år),

senior (21-34 år),

veteran (35-59 år),

superveteran (60 år og over).

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn