Hoveddel Side topp

Kongelig beskytterskap

Prinsesse Märtha Louise

 

Prinsesse Märtha Louise er Ridderrennets høye beskytter.

Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. I sitt arbeid har Prinsessen valgt å fokusere på organisasjoner og tiltak som kommer mennesker med funksjonshemming til gode. Dette gjenspeiles i hennes valg av beskytterskap. 

Foreningen Ridderrennet er svært glade for at prinsessen viser slikt engasjement for Ridderrennet og for at hun fortsatt ønsker å involvere seg i arrangementet vårt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn