Hoveddel Side topp

Konkurranseinfo

 

Konkurranser under Ridderuka 2020:

Onsdag 25.mars – Skiskyting

Distanse: 5 km for kvinner og menn (3 runder langrenn a ca. 1,6 km, 2 skytinger)

Torsdag 26.mars – Langrenn

Distanser: 5 km for kvinner og 10 km for menn

Torsdag 26.mars - Snowboard

Snowboard
Paralellslalåm

Fredag 27.mars

Storslalåm

Lørdag 28.mars

Ridderrennet (langrenn)

 

Generelle bestemmelser:

1. Arrangøren kan slå sammen klasser med 3 eller færre deltakere.

2. Klassene under 21 år vil ikke bli slått sammen.

3. Juryen kan, basert på vær, føre og deltakernes sikkerhet endre løypetraser i konkurransene.

4. All skøyting er forbudt i trenings- og konkurranseløypene.

5. De som deltar i konkurranseklassene må komme seg frem ved egen hjelp. Ledsagere er ansvarlig for at deltakerne går i riktig løype og distanse. 

6. Det er kjørt opp to spor for alle konkurranser. Deltagerne skal i størst mulig utstrekning bruke HØYRE spor slik at VENSTRE spor er åpent for forbipassering. Der forholdene ligger til rette for det, vil det bli forsøkt lagt to sett med dobbeltspor for å unngå kødannelse i løypa.

7. Ved fall, smøring av ski o.l må deltageren søke å komme ut av hovedsporene slik at kollisjoner kan unngås.

8. Skiene skal klargjøres i god tid før konkurransen.

9. Ledsageren skal ta kontakt med sin deltager dagen før konkurransen og senest to timer før første start eller etter avtale.

10. Ledsager og deltager bør smøre sine ski med samme smøring.

11. Ledsageren bør, ved å spørre deltageren, søke å komme fram til den form for ledsaging som deltageren har størst nytte av.

12. Ledsageren skal sørge for at løperen kommer tilbake til sitt innkvarteringssted etter konkurransene.

13. Førerhund er ikke tillatt i løypene.

14. Protester i forhold til den uoffisielle resultatlisten som henges opp på SAS hotellet, skal være sekretariatet i hende senest 1 time etter at siste deltager har gått i mål.

15. Startnummerutdeling for onsdag og torsdag foregår på skistadion fra kl. 09 (eller en time før start ved endret starttidspunkt). 

 

Info om juryen i de ulike øvelsene:

Jury langrenn/skiskyting: Løypesjef, rennleder, TD Skiforbundet/Skiskytterforbundet og arrangementsleder (styreleder).

Jury alpint: Rennleder, dommer, TD.

Jury snowboard: Rennleder, TD, starter og tidtager.

 
 
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn