Hoveddel Side topp

Ledsagere

 

Under Ridderuka får alle som ønsker det tildelt en ledsager som er med deg i trening og konkurranser på dagtid. Ledsagerne kommer fra bl.a Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Telemark, Valdres Folkehøgskole og Senter for Fysisk Fostring/Sjøforsvaret.

Du kan også ha med din egen, faste ledsager under Ridderuka. Kostnader forbundet med disse ledsagerne og  assistenter dekkes ikke av Ridderrennet, dette må du ordne selv. Dersom du ikke behov for ledsager opplyser du om dette i nettpåmeldingen.

For deg som har bestilt ledsager i nettpåmeldingen vil tildeling av ledsager foregå søndag kl 20:00 og frem til åpningsseremonien.

Dersom du ankommer Beitostølen senere enn søndag, vil tildeling av ledsager skje hver morgen (mandag til fredag) kl 09.00-09.30 i infodisken på Radisson.

 

Viktig

 Dersom du trenger assistanse utenom trening og konkurranse, må du bringe egen ledsager/assistent. Ridderrennets ledsagere har ikke kapasitet til assistanse utover trening/konkurranser.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn