Hoveddel Side topp

Raskere Fram (nyskadde gruppa)

 

Raskere fram er en gruppe for 1. gangsdeltagere fra 20 år og oppover, som harblitt syns- eller bevegelseshemmet som følge av sykdom eller skade i løpet av de siste 5 år.

Deltagerne på gruppa har alle typer syns- og bevegelseshemminger. Deltagerne får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka.

Bosted

Deltagerne bor på Radisson Blu i dobbeltrom sammen med andre deltagere på Raskere fram. Det er 2-3 ledere som følger opp gruppa før, under og etter Ridderuka.

Kostnad

De som får plass på Førstegangsgruppa betaler en egenandel på 1700 kr + startkontingent. Buss t/r Beitostølen og kost/losji dekkes av Foreningen Ridderrennet.

Deltagere på Satelittgruppa (år 2) betaler kr 2 300 + startkontingent + transport. Satelittgruppa er for de som var med for første gang i 2019, og søker om plass på år 2. De som søker på satelitt gruppa vil kun få plass dersom førstegangsdeltagere ikke fyller opp plassene. 

Raskere Fram Kadett (år 3) betaler kr 4 700. De som søker på Kadett gruppa vil kun få plass dersom førstegangsdeltagere og satelittgruppa ikke fyller opp plassene. 

Påmelding

Kryss av at du ønsker å søke om plass på Raskere Fram gruppa under overnattingsalternativet på selve Ridderuka påmeldingen. Du får svar om du får plass innen den 1. mars, etter dette tidspunkt får du svar fortløpende. 

Tidligere deltager på Raskere fram

Tidligere deltager på Raskere fram, Tove Framnes Bøe, sier dette om gruppa og Ridderuka:

Jeg kjente ikke til Ridderuka, men fikk tips om uka og at jeg kunne søke om plass på gruppa via Catosenteret. Det at jeg fikk komme tilbake til fjellet under Ridderuka betydde svært mye for meg. Jeg var svært aktiv før jeg skadet meg, men etter skaden hadde jeg ikke trent så mye.

Det at jeg fikk bruke kroppen min og møte folk i samme situasjon og knytte nye sosiale bånd synes jeg var veldig bra.

Som deltager på Raskere Fram var det fint å komme opp på et nytt og ukjent arrangement sammen med en gruppe. De færreste kjente hverandre før de reiste til Beitostølen, men allikevel så var man en gruppe som møttes med noen av de samme utfordringene.  Gruppa bidro til at man ikke følte seg så alene på et nytt sted. I løpet av uka ble vi på gruppa godt kjent, alle hadde en historie og mange var i en ny situasjon etter sykdom eller skade. Det var fint å oppleve at alle gruppedeltagerne var glade og motiverte, og inspirerte og støttet hverandre.

Mange dører åpner seg ved det nettverket man knytter til seg i løpet av uka; alt fra info om andre arrangementer til nyttige tips og råd, og ikke minst mange nye venner og bekjentskaper.

For meg så har deltagelse på gruppa gjort at jeg har lyst til å trene enda mer. Når jeg kom meg på ski med kjelke i langrennssløypa og i alpintbakken glemte jeg helt at jeg var skadet.  Jeg hadde ikke vært så veldig aktiv etter at jeg fikk skaden min, så det var veldig bra å både se og lære at det er mange treningsmuligheter, selv om kroppen har fått noen begrensninger.

I løpet av uka blir man inspirert av alt fra paralympiske gullvinnere til mennesker med svært store fysiske begrensninger. Dette synes jeg var veldig flott med Ridderuka, at alle kan være med, uansett nivå.

Mine beste minner fra min 1. Riddeuke var å komme meg til fjells, få prøve både alpint og langrenn med kjelke, treffe mange nye folk og ikke minst – at vi hadde et fantastisk vær hele uka.

Dette er en uke jeg anbefaler andre å være med på! 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn