Hoveddel Side topp

Skjema for Klassifisering

 


Alle utøvere må i forkant av selve klassifiseringen innhente info fra sin lege/spesialist. Denne informasjonen skal brukes til å gi klassifisørene  best mulig  informasjon om den enkeltes funksjonshemming. 

Dokumentasjon fra synshemmede:


For å bli klassifisert så riktig som mulig er det viktig at du som skal klassifiseres har med deg dokumentasjon når du kommer til Beitostølen.

Er det lenge siden du er undersøkt og synet ditt har blitt dårligere siden siste test, bør du ta en ny test for at klassifiseringene skal bli så riktig som mulig.

Dette gjelder både visus (skarpsynet) og synsfeltet.

Dokumentasjon som bør medbringes:

1. Diagnose

2. Alle bør ha målt visus før de kommer til Beitostølen. Be øyelegen din om kopi av siste undersøkelse som er gjort.

3. Dersom du bruker briller – ta med brilleseddel.

4. Dersom du har en sykdom som påvirker synsfeltet ditt, ønsker vi at du har med en utskrift av undersøkelse som viser dette. (Goldman undersøkelse eller annen synsfelt test som er gjort hos øyelege/optiker.) Helst Goldman test, og den bør være utført med standard objektstørrelse 3 og lysintensitet 4. Gi beskjed om det til den som utfører testen.

Skjema for synshemmede

 

Dokumentasjon fra bevegelseshemmede:

Alle bevegelseshemmede må ha med bekreftelse/dokumentasjon på funkjsonshemmingen sin. Dokumentasjon fra spesialist er å foretrekke.

Alle bevegelseshemmede må også fylle ut dette skjemaet før de kommer:

Skjema for bevegelseshemmede

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn