Hoveddel Side topp

Styret for 2019

Styret i Ridderrennet består fra 2018 av 6 medlemmer.

Styreleder
Håkon Gisholt
Travalleen 23 A
2069 Jessheim
hakongis@gmail.com
Tlf: 95 75 65 87 

Nestleder
Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Bergheimveien 9B
1367 Snarøya
heidilill@curonova.no
Tlf: 951 13 124

Styremedlem
Tone Englund
Fivilvegen 7
2953 Beitostølen
toenglund@yahoo.no
Tlf: 928 10 325

Styremedlem
Bente Åsen Sørum
Høgdaveien 29
0680 Oslo
bente.sorum@gmail.com
Tlf: 905 07 463

Styremedlem
Morten Tollefsen
Tangerudbakken 2D
0982 Oslo 
morten@medialt.no
Tlf: 908 99 305

Styremedlem
Arne Fagerlie
Stovnerbakken 165
0981 Oslo
arnerita@online.no
Tlf: 419 00 012

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn