Hoveddel Side topp

Hederspriser og utmerkelser

 

Det deles hvert år ut flere priser og utmerkelser i forbindelse med Ridderuka.

Her finner du kriteriene for hver enkelt av dem, i tillegg til oversikt over tidligere vinnere.

Erling Stordahls ærespris

I 1994 opprettet regionområdet og næringslivet i Valdres et fond med en grunnkapital på kr 100.000,- på bakgrunn av at de ønsket å hedre Erling Stordahl for det arbeidet han hadde lagt ned for kommunen. Rentene av fondet brukes til en «Erling Stordahls Ærespris».

Prisen skal gå til en person med en syns- eller bevegelseshemming.

Prisvinneren skal ha oppnådd særlig gode resultater innenfor ett eller flere avområdene idrett, kultur og /eller kunst.

Nominasjon Erling Stordahls ærespris:

Dersom du ønsker å nominere noen til Erling Stordahls ærespris skriver du hvem du ønsker å nominere, og en begrunnelse for dette innen 1. februar.
Send dette til oss på mail@ridderrennet.no

Juryen består av:

Ordfører i Øystre Slidre kommune, direktør på Beitostølen Helsesportsenter og styreleder i Foreningen Ridderrennet.

Vedtekter for fondet:

1. Føremål
Fondet vart oppretta i 1994 med ein grunnkapital på kr. 100.000,- med føremål å dele ut
stipend til utøvarar som har gjort ein sers god innsats, eller vore serleg aktiv innan idrett,
kultur og kunst lokalt , nasjonalt og /eller internasjonalt.

Organisasjonane / bedriftene bak fondet er :
• Valdres Sparebankgruppe 20.000,-
• Beitostølen Utvikling 15.000,-
• Øystre Slidre kommune 15.000,-
• Valdres Natur- og Kulturpark 15.000,-
• Valdres Destinasjon AS 10.000,-
• Øystre Slidre Næringsforening 15.000,-
• Flytrafikk Valdres AS 10.000,-

2. Forvaltning
Grunnkapitalen skal stå urørt i Øystre Slidre Sparebank som gjev fondet ei rente på ½ % over
beste rente på ordinært vilkår.
Øystre Slidre kommune ved kommunekassa står for rekneskapen til fondet og ser til at
denne blir revidert.

3. Fondet skal ha eitt styre på 3 personar
- 1 vald av bidragsytarane til fondet - som skal vera leiar . Ordføraren i Ø Slidre er ansvarleg for å arrangere valmøter.
- 1 vald av styret for Ridderrennets Venner.
- 1 vald av styret for Beitostølen Helsesportsenter.
Kvar av styremedlemmene skal ha ein personleg vararepresentant . Valas gjeld for 4 år .
Representanten for bidragsytarane blir første gong vald for 2 år slik at leiar ikkje er på val
same år som dei andre to representantane.

4. Oppgåver for styret
a) Styret er ansvarleg for tilsyn av fondskapitalen til fondet
b) Styret er jury for og ansvarleg for utdeling av Erlings Stordahl Ærespris"
c) Styret kan foreslå og vedta endringar av desse vedtektene i samsvar med pkt 6.

5. Statuttar for "Erling Stordahls Ærespris"
5. a. Rentene av fondet skal årleg nyttast til Erling Stordahls ærespris. Fondkapitalen
skal ikkje bli redusert.
5. b. Prisvinnaren skal vera syns -eller rørslehemma og vera aktiv innanfor idrett
eller kultur eller kunst. Prisvinnaren skal ha nådd særleg gode resultat innanfor eitt
eller fleire av områda : idrett -kultur - kunst. Innsats lokalt , nasjonalt og
internasjonalt er i prinsippet sidestilt.
5. c. Prisen skal delast ut årleg og under avslutninga av Ridderuka
Styret avgjer kva form og innhald den årlege prisen skal ha
5. d. Rett til å fremja kandidatar overfor styret har styrande organ for dei
organisasjonane / bedriftene som står bak fondet, Ridderrennets Venner ( RRV),
Beitostølen Helsesportsenter , Noregs Handicapforbund, Noregs Idrettsforbund og
Noregs Blindeforbund. RRV har ei aktiv rolle når det gjeld prosessen med å få fram
kandidatar til prisen innanfor alle dei tre områda i føremålet : idrett / kultur/kunst.
5. e. Ridderrennets Venner har sekretariat funksjon for dette og dei har forslagsrett

6. Endring av vedtektene
Endringar av desse vedtektene skal styret kunne gjere med vanleg fleirtal. Det krevst at
leiaren stemmer for endringa.
Styrande organ for dei 7 bidragsytarane til fondet skal med frist på ein månad ha rett til å
uttale seg om endringsforslaget.

Entras unge Ridder 

Entras unge ridder har utvist en imponerende innsats for å motivere seg selv og andre under Ridderuka , og også ellers i hverdagen. 

Entras unge ridder utmerker seg spesielt som godt forbilde for andre gjennom Ridderrennets ungdomsarbeid. Prisen gir deltageren gratis opphold for seg selv og egen ledsager under neste års Ridderuke. Prisen ble delt ut første gang i 2014, og deles ut av samarbeidspartner Entra.

Lions "Raskere Fram" prisen

 

Dette er en pris som deles ut av LIONS Clubs Norway og består av diplom og gratis opphold for vinneren og egen ledsager under neste års Ridderuke. Prisen ble delt ut første gang i 2015. 

Prisvinner er en deltager i Ridderennets gruppe Raskere Frem som har utmerket seg som:

  • Positiv og motiverende
  • Evne til å bryte barrierer
  • Sosial og inkluderende i gruppen
  • Et positivt forbilde for andre

Forsvarssjefens vandrepokal 

Tildeles beste skytter dame og herre på onsdagens skiskyting uansett klasse. 

Blindemissionens IL's Reisetipend 

 

Kanadiske ambassades vandrepokal

Pokalen gis til beste bevegelseshemmede kvinne og mann. Når den er vunnet tre ganger får man den til odel og eie.

Plaketter

Det deles ut plaketter etter 10 års deltagelse (bronse), 15 år (sølv) og deretter fra 20 år (gull) og deretter hvert 5. år (gull). 

Erling Stordahls ærespris Utskriftsknapp

År Navn
1995 Cato Zahl Pedersen
1996 Ketil Moe
1997 Anne Margrethe Lund
1998 Terje Løvaas
1999 Ragnhild Myklebust
2000 Harald Guldahl
2001 Anne Mette Bredahl
2002 Ikke utdelt
2003 Magne Lunde
2004 Tone Gravvold
2005 Olai Myklebust
2006 Arne Christensen (Dan)
2007 Ikke utdelt
2008 Magna Jenssen
2009 Karin Endsjø
2010 Marian Vestbøstad Martinsen
2011 Gunleik Bergerud
2012 Britt Mjaasund Øien
2013 Hans Anton Ålien
2014 Harald Vik
2015 Ikke utdelt
2016 Ulf Nilsen
2017 Ikke utdelt
2018 Ikke utdelt
2019 Bedir Yiyit

Entras unge Ridder Utskriftsknapp

År Navn
2014 Oskar Eikeseth
2015 Glenn Fletcher
2016 Eline Noem Hansen
2017 Kathrin Yileydi Gomez Guldseth
2018 Felix Andersen
2019 Maren Elise Wam Næss

Lions "Raskere Fram" prisen Utskriftsknapp

År Navn
2015 Silje Veronika Nordlund
2016 Erik Nilsen
2017 Linn Inger Solbakk Angell
2018 Axel Willums Karp
2019 Simon Folkestad Førland

Forsvarssjefens vandrepokal Utskriftsknapp

År Navn - Mann Navn .- Kvinne
1986 Torbjørn Foss
1987 Torbjørn Foss
1988 Arvid Hovslien
1989 Lubomir Ivancik (BRD)
1990 Alexander Schwarz (BRD)
1991 Andrei Venediktov (USSR)
1992 Thor Bye
1993 Alexandre Narorulin (SUS)
1994 Arild Hovslien
1995 Arild Hovslien til odel og eie
1996 Igor Novoshemkov (RUS)
1997 Mihail Simanov (RUS)
1998 Mihail Simanov (RUS)
1999 Arnold Poldermen (NLD)
2000 Frank Höfle
2001 Mihail Simanov (RUS) til odel og eie
2002 Brian McKeever (CAN)
2003 Frank Höfle
2004 Arnold Poldermen (NLD)
2005 Brian McKeever (CAN)
2006 Ragnar Sørhaug
2007 Knut Vala
2008 Brian Rasmussen (DAN)
2009 Knut Vala
2010 Knut Vala
2011 Eirik Bye
2012 Knut Vala til odel og eie
2013 Eirik Bye
2014 Eirik Bye til odel og eie
2015 Eirik Bye
2016 Helge Flo
2017 Eirik Bye
2018 x
2019 x x
2020

Blindemissionens reisestipend Utskriftsknapp

År Navn Navn Navn Navn
1986 Randi Mathisen Torbjørn Foss Sissel Sørensen Åsmund Tveit
1987 Randi Mathisen Torbjørn Foss Sissel Sørensen Åsmund Tveit
1988 Randi Mathisen Torbjørn Foss Sissel Sørensen Åsmund Tveit
1989 Randi Mathisen Torbjørn Foss Sissel Sørensen Åsmund Tveit
1990 Randi Mathisen Sissel Sørensen Arild Hovslien Magne Lunde
1991 Randi Mathisen Sissel Sørensen Arild Hovslien Magne Lunde
1992 Randi Mathisen Thor Bye Åsmund Tveit Inger H. Pedersen
1993 Randi Mathisen Arild Hovslien Jarle Johansen Cathrine Nøttingnes
1994 Randi Mathisen Arild Hovslien Terje Løvaas Tone Gravvold
1995 Randi Mathisen Arild Hovslien Terje Løvaas Tone Gravvold
1996 Randi Mathisen Arild Hovslien Terje Løvaas Tone Gravvold
1997 Randi Mathisen Arild Hovslien Magne Lunde Tone Gravvold
1998 Randi Mathisen Helge Flo Arild Hellesbø Tone Gravvold
1999 Beate Omsted Marianne Olsen Arild Hovslien Magne Lunde
2000 Tone Gravold Marianne Olsen Helge Flo Gorm Borgersen
2001 Tone Gravold Marianne Olsen Helge Flo Arild Hovslien
2002 Tone Gravold Marianne Olsen Magne Lunde Arild Hovslien
2003 Tone Gravold Marianne Olsen Helge Flo Mattis Eriksen
2004 Tone Gravold Marianne Olsen Helge Flo Knut Vala
2005 Tone Gravold Liv Aase Skeide Ragnar Sørhaug Magne Lunde
2006 Tone Gravold Rita Tørnby Ragnar Sørhaug Terje Løvaas
2007 Marianne Olsen Hanna Louise Sargenius Knut Vala Magne Bolme
2008 Marianne Olsen Hanna Louise Sargenius Knut Vala Helge Flo
2009 Marianne Olsen Henny Torkilsrud Knut Vala Magne Lunde
2010 Cathrine Nøttingnes Rita Paulsen Tørnby Knut Vala Magne Lunde
2011 Marianne Olsen Hanna Louise Sargenius Eirik Bye Magne Lunde
2012 Marianne Olsen Hanna Louise Sargenius Knut Vala Magne Lunde
2013 Marianne Olsen Hanna Louise Sargenius Eirik Bye Magne Lunde
2014 Marianne Olsen Hanna Louise Sargenius Eirik Bye Helge Flo
2015 Magne Lunde Hanna Louise Sargenius Eirik Bye Anne Mette Bredahl
2016 Helge Flo Renata Hønisch Anne Mette Bredahl Knut Vala
2017 Anne Mette Bredahl Eirik Bye
2018
2019
2020

Kanadiske ambassades vandrepokal - Beste bevegelseshemmede herre Utskriftsknapp

År Navn
1986 Svein Lilleberg
1987 Svein Lilleberg
1988 Svein Lilleberg til odel og eie
1989 Svein Lilleberg
1990 Svein Lilleberg
1991 Tore Johansen
1992 Wiggo Norseth Lilleberg
1993 Svein Tore Fauskrud
1994 Svein Lilleberg til odel og eie
1995 Åge Jønsberg
1996 Kjartan Haugen
1997 Kjartan Haugen
1998 Kjartan Haugen
1999 Kjartan Haugen til odel og eie
2000 Kjartan Haugen
2001 Kjartan Haugen
2002 Kjartan Haugen til odel og eie
2003 Kjartan Haugen
2004 Yoshihiro Nitta (JPN)
2005 Svein Lilleberg
2006 Svein Lilleberg
2007 Vegard Dahle
2008 Vegard Dahle
2009 Martin Harti (GER)
2010 Tore Johansen
2011 Odd Arne Olsen
2012 Svein Lilleberg til odel og eie
2013 Trygve Toskedal Larsen
2014 Trygve Toskedal Larsen
2015 Trygve Toskedal Larsen til odel og eie
2016 Trygve Toskedal Larsen
2017
2018
2019
2020

Kanadiske ambassades vandrepokal - Beste bevegelseshemmede dame Utskriftsknapp

År Navn
1989 Ragnhild MykleBust
1990 Ragnhild MykleBust
1991 Ragnhild MykleBust til odel og eie
1992 Ragnhild MykleBust
1993 Ragnhild MykleBust
1994 Ragnhild MykleBust til odel og eie
1995 Siw Vestengen
1996 Ragnhild MykleBust
1997 Siw Vestengen
1998 Siw Vestengen til odel og eie
1999 Siw Vestengen
2000 Siw Vestengen
2001 Siw Vestengen til odel og eie
2002 Anne Simensen
2003 Anna Burmistrova (RUS)
2004 Jill Helen Nilsen
2005 Elin Svensen
2006 Unni Olsen
2007 Annette Simensen
2008 Unni Olsen
2009 Annette Simensen
2010 Marie Karlsen
2011 Marie Karlsen
2012 Marie Karlsen til odel og eie
2013 Mariann V. Marthinsen
2014 Mariann V. Marthinsen
2015 Mariann V. Marthinsen til odel og eie
2016 Mariann V. Marthinsen
2017
2018
2019
2020
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn